Miks Infore?

All in one place icon

Kõik ühes kohas

Kõik ettevõtte dokumendid on ühes süsteemis turvaliselt hoitud ja mugavalt kättesaadavad

Good overview icon

Hea ülevaade

Hea ülevaade dokumentide kinnitamise ja allkirjastamise protsessist

Digital signing icon

Digiallkirjastamine

Dokumentide digiallkirjastamine ettevõttes sisemiselt ja väliste partneritega

Mobile app icon

Mobiilne app

Dokumentide kinnitamine ja allkirjastamine sinu taskus - Infore app

Api icon

API

Dokumentide automaatne suhtlemine dokumendihalduse ja teiste infosüsteemi

Äripäeva raadio kuulajatele Infore 4.0

3 kuud tasuta

Meie kliendid

Kaheksa peamist põhjust,

miks kasutada digitaalset dokumendihaldust ettevõttes

Greater effectiveness, illustration
Suurem efektiivsus
a

Töövoogude kasutamine

Infore mugavaid töövoogusid saab kasutada dokumentide allkirjastamiseks, kooskõlastamiseks või jagamiseks.
Nende kasutamine kiirendab ülesannete täitmist ja muudab protsessi läbipaistvaks.

b

Kiirem ligipääs

Digitaalne dokumendihaldus Infore kiirendab dokumentide leitavust võrreldes paberdokumentidega kaustades.

Efektiivsem koostöö ettevõttes
a

Dokumentidele ligipääs kodukontorist või mobiilsest asukohast

Infore võimaldab digidokumentidele tagada turvalise ligipääsu enamikest andmesidega varustatud asukohtadest. Mitme harukontoriga või mobiilset töökohta rakendavad ettevõtted saavad Infores teha dokumentidega seotud tegevusi sama efektiivselt, kui ühes kontoris koos töötades.

Effective co-work, illustration
Dokumentide turvalisus
a

Juurdepääsureeglite rakendamine

Erinevalt paberdokumentidest või jagatud kaustadest ettevõtte võrgukettal on Infores võimalik anda dokumentidele ja dokumendiliikidele täpsed isiku- või grupipõhised ligipääsureeglid.

b

Läbipaistev kasutus

Infore kajastab detailse logi dokumendihalduse kasutusest, näidates kellaaja täpsusega, kes dokumente on vaadanud või muutnud.

Cost savings, illustration
Kulude kokkuhoid
a

Vähenevad kulud paberile ja printimistarvikutele

Paberdokumentidelt digidokumentidele üleminek vähendab märkimisväärselt kontoripaberi ja printimistarvikute kulu. Enamikes kontorites on võimalik vähendada printerite arvu või loobuda nendest üldse.

b

Kokkuhoid dokumentide hoiustamise kuludelt

Paberdokumentide hoiustamine võib suurematele ettevõtetele olla märkimisväärne kulu (või vähemalt tülikas lisakohustus). Paberdokumentide asendamine digidokumentidega vähendab või likvideerib paberdokumentide hoiustamisega seotud kulusid (kontoriruum, paberarhiivi hoidla tasu, kaustade ja riiulite soetamine).

c

Vähenev halduskoormus

Kuna digitaalne dokumendihaldus võimaldab automatiseerida dokumendiringlusega seotud tegevusi, siis väheneb ettevõtte haldustöötajate koormus.

Regulatsioonidele vastavus tagamine
a

GDPR nõuetele vastavuse tagamine

Infore on hea vahend GDPR nõuetele vastavuse tagamiseks, kuna dokumentide kasutuse logi annab ülevaate kliendiga seotud dokumentide kasutamisest.

b

ISO dokumentatsiooni haldamine

Infore on sobiv vahend ka kvaliteedijuhtimise dokumentatsiooni haldamiseks, kui ettevõtte rakendab ISO või muul standardil baseeruvat kvaliteedijuhtimise süsteemi

Ensuring regulatory compliance, illustration
Andmete säilivus
a

Andmete varundamine

Infore varundab ettevõtete andmeid vähemalt kahte füüsilisse andmesidekeskusesse. Lisaks on võimalik andmeid varundada kolmandatesse asukohtadesse, mis vähendab riski lunavara rünnete korral.

b

Andmete kontrollitud hävitamine

Infore dokumendihaldusesse loodud dokumentide hävitamise protsess tagab andmete hävitamisel nende reaalse kustutamise andmeallikatelt ning tagab, et kustutatud andmeid ei ole hiljem võimalik kasutada.

Keskkonna aspekt
a

Keskkonna jalajälje vähendamine

Kuigi ka digitaalne dokumendihaldus kulutab töös püsimiseks elektrit, siis võrreldes paberil dokumendihaldusega saavutatakse märkimisväärne võit keskkonnale.

Paindlik kasv
a

Puudub vajadus astmelisteks investeeringuteks

Infore dokumendihaldus on pilveteenus, mille kasutamine on mahtude kasvamise tingimustes paindlik. Kliendid tasuvad vaid kasutatava andmemahu talletamise eest ning ei pea tegema investeeringuid oma taristu kasvatamisel.

Kokkuvõtvalt aitab Infore digitaalse dokumendihalduse kasutamine suurendada ettevõtte või organisatsiooni efektiivsust, säästa kulutusi, muuta dokumentidele ligipääs turvalisemaks ning tagada vastavus reeglitele ning nõuetele.

Selline strateegiline otsus võib muuta märkimisväärselt kogu ettevõtte toimimist ja tagada parema positsiooni konkurentsis.

Loo konto ja proovi järele