Infore dokumendihaldus

Automaatselt liidestatav

Infore API pakub universaalse liidese digiarhiivi integreerimiseks teiste kasutusel olevate sisemiste või välimiste süsteemidega.

Lihtsasti seadistatav

Kõik dokumendiliigid on lihtsasti seadistatavad läbi graafilise kasutajaliidese.

Digitaalne allkirjastamine

Infore pakub erinevaid viise digitaalseks arhiveerimiseks. Toetatud on nii paralleelne, kui jadamisi allkirjastamine.

Dünaamilised vaated

Ühele dokumendiliigile võib seadistada erinevaid vaateid, mis toetavad erinevate osakondade vajadusi organisatsioonis.

Detailne kasutusõiguste süsteem

Dokumentidele ligipääsud on detailselt seadistatav süsteemi peakasutaja poolt. Õiguseid või anda nii liikide kui ka üksikdokumentide lõikes. Erilahendusena on võimalik lisada Infore osaks teie korporatiivvõrgu domeenihaldusesse.

Autentimine ID-kaardi ja mobiil-ID abil

Infore ligipääs on tagatud turvalise isikutuvastuse meetodiga.

Kontrollitud dokumentide hävitamine

Infore sisaldab auditeeritud dokumentide hävitamise protsessi, millega on tagatud korrektne dokumentide hävitamise protsess.

Detailne kasutuslogi

Kõikidest tegevustest jääb Infore logisse märk, mis lähtub andmekaitse määrusest tulenevatest nõuetest.

Indekseeritud otsing

Arhiivi lisatud dokumendid ja nendele lisatud meta-andmed indekseeritakse. Indeks võimaldab sooritada kvaliteetse detailotsingu üle kogu arhiivi.

Kiire ja lihtne filtrite süsteem

Igale dokumendiliigile loodud vaates on kuvatud meta-andmete põhised filtrid, mille kaudu saab kiirelt sorteerida välja huvipakkuvad dokumendid.

Dokumentide jagamine partneritega

Linkide saatmine dokumentidele digitaalarhiivis on hea võimalus tagada jagatava dokumendi turvalisus ja kontroll edastatud materjali üle.

Töövood

Infore keskkonnas luuakse töökäskude jada, mis koosneb dokumendi vaatamisest, kinnitamisest ja/või allkirjastamisest. Uus etapp käivitub automaatselt peale eelneva täitmist ning töövoo kulgu on võimalik pidevalt jälgida.