Andmekaitsetingimused

Privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus

Infore AS (edaspidi: Infore, registrikood 11968070) väärtustab oma klientide, koostööpartnerite ja töötajate privaatsust ning teeb kõik selleks, et nende isikuandmed oleksid seaduslikult ja turvaliselt töödeldud. Käesolevad Andmekaitsetingimused on selleks, et teil oleks ülevaade selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid kogume, kasutame, säilitame ja jagame.

2. Vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Infore. Kontakttelefon: +372 654 4430, e-posti aadress: info@infore.ee, Peakontori postiaadress: Meistri 22, 13517 Tallinn.

3. Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on igasugune teave, mille abil on võimalik Teie isikut otseselt või kaudselt tuvastada – isikukood, nimi, mobiiltelefoni number, e-posti või arvuti IP aadress jne.

4. Kuidas Teie isikuandmed meie kätte satuvad?

  1. Saame Teie isikuandmed, kui Te meiega ühendust võtate, kasutades selleks meie ettevõtte üldist või mõne konkreetse spetsialisti e-posti aadressi, saadate meile kirja postiga või sisestate küsimuse meie veebilehe vastavasse vormi;
  2. Kandideerite meile tööle.

5. Isikuandmete kategooriad, mida me Teie kohta töötleme

Meie klientideks on põhiliselt teised ettevõtted. Seega on isikuandmeteks, mida me töötleme, Teie nimi ja tööalased kontaktid nagu näiteks töötelefoni number, e-posti aadress ja ettevõtte nimi, kus Te töötate.

Kandideerides meile tööle ja saates meile enda CV, siis töötleme Teie isikuandmeid, mida Teie CV sisaldab, sh kogemused, haridus, eelnevad töökohad, elukoht jne. Eeldame, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajatena, võime suhelda ilma lisaloata.

6. Eriliigilised isikuandmed

Eriliigilisteks isikuandmeteks on andmed, millest ilmneb inimese rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed jne.

Infore ei kogu ega töötle Teie eriliigilisi isikuandmeid. Kui te olete meile edastanud eriliigilisteks isikuandmeid, lõpetame nende andmete töötlemise nii kiiresti kui võimalik.

Me ei kogu informatsiooni laste kohta.

7. Töötlemise eesmärgid ja alused

Infore töötleb isikuandmeid, kui selleks on õiguslik alus, ja ainult nii kaua, kui see on vajalik töötlemise eesmärgi või õigusakti nõuete täitmiseks.

Kui Te olete meiega ühendust võtnud mingil muul teemal ja seeläbi enda kontaktandmed meile edastanud ning ootate meilt vastust, siis on töötlemise eesmärgiks ja kohustuseks Teile vastamine ning aluseks meie ehk vastutava töötleja õigustatud huvi.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmed, sh CV, kustutame pärast konkurssi lõppemist, v.a kui meil on kandidaadi kirjalik nõusolek seda mõistliku aja jooksul säilitada võimalike tulevaste konkursside tarbeks.

8. Kuidas me töötleme ja säilitame Teie isikuandmeid?

Teie kirja, mis sisaldab isikuandmeid, saadame edasi asjassepuutuvatele inimestele, sõltuvalt Teie kirja sisust.

Teie isikuandmeid töödeldakse Eestis.

Töötleme Teie isikuandmeid ka juhul, kui õigusaktid seda nõuavad. Sel juhul säilitame isikuandmeid vastavalt õigusaktides toodud säilitamistähtaegadele.

9. Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

Me kaitseme Teie isikuandmeid rakendades selleks kõiki asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid, vaatamata sellele pole 100% kaitset kunagi võimalik garanteerida.

10. Andmete jagamine

Me ei jaga Teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul kui jagamine on vajalik õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks.

11. Küpsiste kasutamine

Kasutame oma veebilehel küpsiseid ehk „Cookies“, mis aitavad meil pakkuda kasutajatele mugavat võrgulehel navigeerimist.

_ga Google Analytics Tracking: kasutatakse kasutaja külastuse eesmärgi hindamiseks, veebisaidi aktiivsuse aruannete koostamiseks veebisaidi operaatoritele ja kliendikogemuse täiustamiseks.

Aegumine – 2 aastat

Kategooria – Sooritusvõime küpsised

 

_gcl_au Klassifitseerimata küpsised on küpsised, mida me koos individuaalsete küpsiste pakkujatega alles klassifitseerime.

Aegumine – 3 kuud

 

_gid Google Analytics Tracking: kasutatakse kasutajate eristamiseks, teie sirvimiskäitumise ja arvutihiire liikumise analüüsimiseks.

Aegumine – 24 tundi

Kategooria – Sooritusvõime küpsised

_icl_current_language WordPress WPMLi mitmekeelsuse lisandmoodul: see küpsis salvestab veebisaidi navigeerimiseks kliendi valitud keele.

Aegumine – 24 tundi

Kategooria – Vajalikud küpsised

 

wpml_referer_url WordPress WPML’i poolt genereeritud küpsis, mis salvestab eelmise lehe url’i.

Aegumine – 24 tundi

Kategooria – Vajalikud küpsised

 

 

12. Teie õigused

Vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele (“GDPR”)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

on Teil järgnevad  õigused:

  • Õigus saada teavet ja tutvuda isikuandmetega;
  • Õigus isikuandmete kustutamisele ja ebaõigete isikuandmete parandamisele;
  • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele;
  • Isikuandmete ülekandmise õigus;
  • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
  • Õigus anda nõusolek andmete töötlemiseks ja see ka tagasi võtta.

GDPR sätestab ka hulga piiranguid vastavatele õigustele.

Kõigi küsimustega, mis on seotud isikuandmete töötlemise ja oma õiguste kasutamisega, on Teil võimalik pöörduda Infore poole kasutades alljärgnevaid kontaktandmeid:

E-post: info@infore.eu

Päringule vastab Infore 30 päeva jooksul alates selle saamisest. Kui päringule vastamiseks on vaja rohkem aega, võib Infore vastamise tähtaega pikendada 60 päeva võrra, teavitades Teid sellest.

Kui Te olete seisukohal, et viis, kuidas Infore töötleb Teie isikuandmeid, on vastuolus isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega, on Teil on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) poole: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon

13. Andmekaitsetingimuste muutmine

Infore jätab endale õiguse igal ajal ja ühepoolselt andmekaitsetingimusi muuta.

Andmekaitsetingimused kehtivad alates 24.05.2018